Směrnice č. 05/07

Směrnice č. 05/07

Způsob stanovení finančních prostředků za odvedenou práci předsedů a členů výboru samospráv a stanovení minimální částky finančních prostředků za odvedenou práci ve výboru samosprávy včetně způsobu výplaty finančních prostředků za odvedenou práci.

Představenstvo dne 15.12.2009 rozhodlo o změně směrnice ve věci minimální částky  v tabulce č. 1.

Čl. I. Účel

Tato směrnice stanoví způsob stanovení finančních prostředků za odvedenou práci předsedů a členů výborů samospráv a stanovení minimální částky finančních prostředků za odvedenou práci ve výboru samosprávy včetně způsobu výplaty finančních prostředků za odvedenou práci.

Čl. II. Ustanovení

1. V samosprávě, kde je zvolen výbor samosprávy a předseda výboru samosprávy, kde je vůle odsouhlasit finanční prostředky za odvedenou práci předsedů a členů výborů samospráv za výkon funkce ve výboru samosprávy – postupuje se standardním způsobem. Celková částka pro členy výboru samosprávy je odsouhlasena členskou schůzí samosprávy a zahrnuta v projednávaném rozpočtu samosprávy. Finanční prostředky jsou propláceny prostřednictvím formulářů „Dohoda o provedení práce“, které vystavuje výbor samosprávy v částkách, jejichž souhrnná výše nepřekročí odsouhlasenou částku v příslušném kalendářním roce. Formulář v odstavci „Příkaz vystavil“ položce „2 podpisy a samospráva (razítko)“ podepisují vždy 2 členové výboru samosprávy mimo adresáta.

2. V samosprávě, kde opakovaně nebyl zvolen výbor samosprávy a předseda výboru samosprávy, a eventuelně ani není vůle odsouhlasit finanční prostředky za odvedenou práci předsedů a členů výborů samospráv za výkon funkce ve výboru samosprávy – může představenstvo určit pověřenou osobu vykonávající funkci předsedy výboru samosprávy která zastupuje řádně zvoleného předsedu výboru samosprávy domu. Tato nemusí být z řad členů samosprávy příslušného domu a jeho funkční období je stanoveno představenstvem na dobu určitou, nebo do doby, kdy je samospráva schopna si ze svých řad zvolit výbor samosprávy a předsedu výboru samosprávy. Výši finančních prostředků za odvedenou práci předsedů a členů výborů samospráv za výkon funkce ve výboru samosprávy pověřené osoby stanoví představenstvo. Výše těchto finančních prostředků je proplácena prostřednictvím formulářů „Dohoda o provedení práce“, kterou vystavuje pověřený předseda výboru samosprávy. Formulář v odstavci „Příkaz vystavil“ položce „2 podpisy a samospráva (razítko)“ podepisuje na základě rozhodnutí představenstva předseda (místopředseda) představenstva.

3. V samosprávě, kde je zvolen výbor samosprávy a předseda výboru samosprávy, ale není vůle odsouhlasit finanční prostředky za odvedenou práci předsedů a členů výborů samospráv za výkon funkce ve výboru samosprávy – stanovuje tato směrnice minimální částku výplaty pro výbor samosprávy – viz tab. č. 1. Finanční prostředky jsou propláceny prostřednictvím formulářů „Dohoda o provedení práce“, které vystavuje výbor samosprávy v částkách, jejichž souhrnná výše nepřekročí částku uvedenou v tabulce č. 1 ve sloupci „Ročně Kč“ na příslušný počet bytů v samosprávě v příslušném kalendářním roce. Směrnice 05/2007  

Tabulka č. 1

Návrh minimální částky výše finančních prostředků za odvedenou práci předsedy a členů výboru samosprávy za výkon funkce - celkem výbor samosprávy.

Počet bytů v samosprávě

Měsíčně (Kč)

Ročně (Kč)

4

100

1200

5

125

1500

6

150

1800

12

300

3600

16

400

4800

18

450

5400

20

500

6000

24

600

7200

28

700

8400

30

750

9000

32

800

9600

36

900

10800

40

1000

12000

48

1200

14400

50

1250

15000

56

1400

16800

63

1575

18900

64

1600

19200

72

1800

21600

80

2000

24000

115

2875

34500

Formulář v odstavci „Příkaz vystavil“ položce „2 podpisy a samospráva (razítko)“ podepisuje předseda (místopředseda) představenstva s odkazem na tuto směrnici.

Čl. III. Společné ustanovení

V samosprávách do 10 bytů, nebo je-li v samosprávě činný pouze předseda výboru samosprávy lze vyplatit celou částku jen předsedovi výboru samosprávy – v tomto případě v samosprávách nad 10 bytů je vyžadován ještě podpis 2 členů výboru samosprávy.

Čl. IV. Závěrečné ustanovení

Tato směrnice byla schválena představenstvem Stavebního bytového družstva Turnov dne 18.12.2007 a nabývá platnosti dne 19.12.2007.

Představenstvo dne 15.12.2009 rozhodlo o změně směrnice ve věci minimální částky  v tabulce č. 1.

 

 
    TOPlist

PAMICO CZECH, s.r.o.